Galleriverksamhet

Alla våra interna utställningar sker i regi av vår galleriverksamhet och då under namnet Galleri

Galleriet disponeras kostnadsfritt av medlem.
All utrustning som föreningen bistå med finansieras med medlemsavgifter så även framtagning av affischer och uppsättning av dessa i centrala Vänersborg.

Då medlem inom Vänersborgsgruppen med dennes nära anhörig/familj utnyttjar lokalen sker detta utan extra kostnader utöver årsavgiften.


Medlem ansvarar själva för vakthållning, öppning och stängning av utställningen/lokalen samt lokalen skall lämnas i mottaget skick d.v.s. städad och iordningställd.

Inre utställningsrum.
Utställning.
Utställning.