Galleriverksamhet

Alla våra interna utställningar liksom utställningar av extern konstnär  sker i regi av vår galleriverksamhet och då under namnet Galleri

Galleriet disponeras kostnadsfritt av medlem.
All utrustning som föreningen bistå med finansieras med medlemsavgifter så även framtagning av affischer och uppsättning av dessa i centrala Vänersborg.

Då medlem inom Vänersborgsgruppen med dennes nära anhörig/familj utnyttjar lokalen sker detta utan extra kostnader utöver årsavgiften.
Medlem och utomstående utställare ansvarar själva för vakthållning, öppning och stängning av utställningen/lokalen samt lokalen skall lämnas i mottaget skick d.v.s. städad och iordningställd.

Vill du ställa ut i Vänersborgsgruppens Galleri ?
Vi finns på 2:a våningen  på Edsgatan 5.Huset ligger centralt vid gågatans börja och i anslutning till "Resecentrum" för tåg och buss.I huset finns fler konstnärer och föreningar som vi sam-arbetar med tex konstrunda, öppettider mm.
Vi kan hjälpa dig med diverse utrustning tex verkyg ,piedistaler för tex keramik annonsering och kontakt  med tidningar.
Annonskostnader står utställaren för.
Då du står för utställningen själv får du en låg dagshyra och en låg provision..
Hör av er till oss via "Kontakt" på telefon eller mailInre utställningsrum.
Utställning.
Utställning.