Om oss

Vänersborgsgruppen bildades 1982 och bestod av konstnärer som hade ett gemensamt intresse - att måla. Detta har under årens lopp gett stimulans, glädje, personlig utveckling och gemenskap.
Vi använder olika tekniker som olja/tempera, akryl, krita, blandteknik, gouache, grafik, keramik och skulptur.

Ateljén finns sedan 1985 på Edsgatan 5 i Vänersborg i ett "konstcentrum" där det finns flera konstutövare i byggnaden.

Medlemmarna deltar i olika jurybedömda utställningar som Vänersborgssalongen, Älvkultur m.fl. samt flera årliga utställningar inom föreningen.
De har även flera egna separatutställningar inom och utom Vänersborg.

Några i gruppen har varit med sedan starten 1982 och flera i 15 år. Antalet medlemmar har hållits på c:a 20 st.

Gruppens målsättning

Gruppens målsättning är att gemensamt utöva konstaktiviteter som till exempel målning samt främja intresse för konst till allmänheten genom utställningar, både gemensamt och som enskild medlem.
Som medlem skall du aktivt verka för gruppen och bidra med (tid och kompetens) i de aktiviteter som gemensamt beslutats.

En årlig aktivitetsplan bör upprättas som beskriver de gemensamma aktiviteterna. Gruppen skall också främja en god kamratanda och aktivt lyssna till och beakta varandras åsikter.

Medlemskap

Beslut om inträde i gruppen sker på medlemsmöte.
Medlem bör i någon form ha sysslat med konstnärlig övning samt vara myndig. Medlemmen skall ha ambitionen att leva upp till gruppens målsättning.
Vänersborgsgruppens verksamhet finansieras med en årsavgift som betalas halvårsvis.

OBS! Ett medlemskap i vår förening, som är en idéell förening, innebär att man har ett kollektivt ansvar och således bör/ska ta på sig olika funktioner i gruppen. T. ex. styrelseuppdrag, utställningsansvarig, kontaktperson mot kommun m.m.

Se även stadgar.

Kurs i akrylmålning.